Beveiliging is niet alleen het plaatsen van een inbraakalarm of goed hang- en sluitwerk. Brandbeveiliging is ook een belangrijk aandachtspunt. Vaak wordt brandbeveiliging geassocieerd met beveiliging bij bedrijven. Maar brandbeveiliging is niet alleen een belangrijk thema bij bedrijven, ook bij woningen is het belangrijk om maatregelen te treffen.

Zoek bedrijf

Kies rubriek en regio

Informatie Rubrieken

Brandbeveiliging

Uit de praktijk blijkt dat in veel gevallen van brand onoplettendheid de oorzaak is. Bij woningen kan men een kaars zijn vergeten uit te blazen, de frituurpan vergeten uit te zetten, kinderen die met vuur spelen of een schoorsteenbrand . Dit zijn slechts enkele voorbeelden die nog steeds actueel zijn. Bij bedrijven is vaak een kortsluiting in de elektrische installatie de oorzaak van brand.

TNS NIPO heeft onderzocht wat brandschade bij een woning gemiddeld per keer kost. De financiële schade ligt op ruim  €23.000,00 per keer. Per jaar ontstaat er brand bij ongeveer 7000 woningen.  Buiten de financiële schade vallen er gemiddeld ook 80 dodelijke slachtoffers als gevolg van een brand aan een woning of bedrijfspand. Maar brand levert ook emotionele schade. Het gevaar dat een brand met zich meebrengt kunt u verminderen.

Wanneer u uw woning of bedrijfspand wilt beveiligen tegen brand zijn er meerdere mogelijkheden. Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.

Preventie
Preventie

Onder brandpreventie vallen alle maatregelen en voorzieningen ....