Zoek bedrijf

Kies rubriek en regio

Informatie Rubrieken

Tuinaanleg

Wanneer het tuinontwerp gereed is, kan er worden gestart met de uiteindelijke tuinaanleg. Bij het aanleggen van een tuin komt veel kijken. Bestrating, timmerwerk, beplanting en het aanleggen van vijvers zijn enkele voorkomende werkzaamheden. En denk maar eens aan de specifieke eisen van diverse planten, plantafstanden en zelfs bemesting.

Tuinen zijn er in diverse stijlen en vaak wordt er veel geld geïnvesteerd. Om zelf uw eigen tuin aan te leggen is over het algmeen geen makkelijke opgave.  Tuinen met niveauverschillen of specifieke vereisten zijn lastig een daarom is het inschakelen van een hoveniersbedrijf een juiste keuze.

Er dient rekening gehouden te worden met het ontwerp,
de bodemgesteldheid en het beplantingsplan. Een tuin bestaat vaak uit terrassen, verhardingen, paden, beplanting, gras en tuinafsluiting. Een hoveniersbedrijf beschikt over de nodige vakkundigheid en materialenkennis die vereist is om uw tuin tot in de puntjes in te richten.