Architect
Een onmisbare partner in het bouwproces is de architect. Hij geeft immers vorm aan de bouw. De architect is degene die het ontwerp zal opmaken dat uiteindelijk zal dienen als bouwplan voor de aannemer(s). Toch is het ontwerpen van huizen en gebouwen zoals kantoren, fabrieken, scholen, kerken etc. niet het enige dat architecten doen. Architecten zijn in zekere zin vaak een soort van vertrouwenspersoon voor de opdrachtgever gedurende de looptijd van het project. Het zoeken naar een passende architect is daarom een weloverwogen beslissing.


Zoek bedrijf

Kies rubriek en regio

Informatie Rubrieken

Architect

Tijdens een kennismakingsgesprek, dat overigens in de meeste situaties gratis is, zal de architect zijn werkwijze toelichten om vervolgens enkele referentiewoningen te tonen. Als blijkt dat de ideeën en ontwerpen enigszins overeenstemmen met de wensen van de opdrachtgever dan is dit in ieder geval een stap in de goede richting.

Als beide partijen een samenwerking aangaan, is het de taak van de architect om na te gaan of de wensen en eisen voor de woning zowel wettelijk, praktisch als financieel al dan niet haalbaar zijn. Dit onderzoek gebeurt op basis van de stedenbouwkundige voorschriften, de bouwgrond of bestaande woning in geval van verbouwing, eventueel geldende vergunningen, enz…
Pas daarna kan gestart worden met de opmaak van een voorontwerp in de vorm van een tekening of een 3D- animatie.
Zodra er wordt gestart met het voorontwerp, dient de architect betaald te worden voor zijn werk. Duidelijke en geschreven afspraken kunnen conflicten voorkomen, vandaar dat de meeste architecten standaardcontracten voorleggen voordat er een voorontwerp opgemaakt wordt.

Nadat het voorontwerp is goedgekeurd door de opdrachtgever, zal de architect het uiteindelijke plan uittekenen. Daarna wordt het dossier opgemaakt zodat de procedure voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, opgestart kan worden. Tijdens de looptijd van deze procedure zal de architect een bestek opmaken waarin alle benodigde informatie te vinden is voor de aannemer(s) zodat correcte en accurate offertes verkregen worden. Op basis van deze offertes zal de architect een raming van de kostprijs uitrekenen, zodat de opdrachtgever een goede indicatie krijgt van het uiteindelijke kostenplaatje.

Nadat alle vergunningen in orde zijn, kan de (ver)bouw starten. Tijdens de uitvoering van de werken kunt u afspreken dat de architect de werkzaamheden en het tijdschema nauwlettend in de gaten zal houden en ingrijpen waar nodig.