Al jaren wordt door de overheid aangegeven dat het terugdringen van de administratieve lasten van groot belang is voor een goed ondernemersklimaat. In de praktijk blijkt echter dat veel ondernemers dit anders ervaren. Ongewild wordt er vaak teveel tijd besteed aan administratie. Hierdoor wordt de kostbare tijd niet besteedt aan de "core business".

Zoek bedrijf

Kies rubriek en regio

Informatie Rubrieken

Administratie

Een administratie bijhouden is in Nederland niet alleen wettelijk verplicht maar is ook heel belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Niet alleen is de administratie nodig voor de berekening van de belasting die betaald zou moeten worden maar ook om te zien wat er beter kan worden georganiseerd. Het is een feit dat bedrijven met een goed georganiseerde administratie meer overlevingskans hebben dan bedrijven die er een administratieve rompslomp op na houden.