Onder brandpreventie vallen alle maatregelen en voorzieningen op organisatorisch, technisch en bouwkundig gebied om brand en de gevolgen ervan te voorkomen. Dit betreft acties op het gebied van het met alle bewoners bespreken wat te doen om brand te voorkomen op het gebied van gedrag tot het plaatsen van brandbeveiligingsmiddelen en de keuze voor brandveilige materialen bij bijvoorbeeld een verbouwing.

Zoek bedrijf

Kies rubriek en regio

Informatie Rubrieken

Preventie

Wanneer er toch brand zou ontstaan, dan is het zo dat wanneer men bepaalde maatregelen genomen heeft, de kans op uitbreiding van een brand gereduceerd wordt. Er zijn diverse checklisten te verkrijgen die u kunt gebruiken om de beveiliging tegen brand in uw woning in kaart te brengen. Brandbeveiliging kan men grofweg indelen in:

· bouwkundige beveiliging
· brandmeldsysteem
· brandbestrijdingsmiddelen
· uw gedrag, dus hoe u en uw gezin zelf omgaan met brandbeveiliging

Preventie
Bij de preventie van brand zijn twee “fasen” te onderscheiden. De eerste is het voorkomen dat brand ontstaat. De tweede fase is het voorkomen dat er slachtoffers vallen en/of een beginnende brand oncontroleerbaar wordt.

Om te voorkomen dat brand ontstaat moet het risico van ontbranding geminimaliseerd worden. Zo kunnen brandbare materialen verwijderd worden of behandeld worden waardoor ze niet meer brandbaar zijn. Elektrische apparaten moeten beveiligd en goed onderhouden worden om te voorkomen dat zij bij een defect brand kunnen veroorzaken.

Een beginnende brand kan eenvoudig worden gedetecteerd met een rookmelder. Het plaatsen van rookmelders in combinatie met centrale apparatuur zorgt er voor dat een beginnende brand tijdig gesignaleerd wordt. Vervolgens wordt er gealarmeerd en indien nodig zal er een melding naar de brandweer gaan. Dit voorkomt grotere schade en kan zelfs levens redden. Voor iedere situatie zijn er passende brandmeldinstallaties.

Sprinklers kunnen een beginnende brand onderdrukken of zelfs blussen, daarbij worden de hete rookgassen bij het plafond gekoeld door een waterscherm. In veel gebouwen zijn kleine blusmiddelen zoals brandblussers of brandslangen aanwezig, in veel gevallen verplicht.
Om slachtoffers te voorkomen is het noodzakelijk dat in een gebouw aanwezige personen veilig buiten kunnen komen. Hierbij zijn nooduitgangen de meest voor de hand liggende optie, maar bijvoorbeeld ook de afvoer van rook en warmte.