Notaris

Zoek bedrijf

Kies rubriek en regio

Informatie Rubrieken

Notaris

Vrijwel iedereen komt in zijn leven in aanraking met een notaris. Wanneer u bijvoorbeeld officieel gaat samenwonen, een testament opstelt of een huis koopt. Voor deze zaken is het verplicht om deze te laten passeren bij de notaris

Wat is een notaris ?
Een notaris is een openbaar ambtenaar: de werkzaamheden die de notaris verricht vloeien voort uit wettelijke verplichtingen. Hij is tevens een onbezoldigd ambtenaar; dat wil zeggen dat hij niet door de staat wordt betaald, maar dat hij net als elke andere zelfstandige ondernemer in zijn eigen inkomen moet voorzien. Een notaris wordt benoemd door de koningin en hij legt een officiële eed af. Daarin zweert hij dat hij de door hem aanvaarde taak eerlijk, nauwkeurig en onpartijdig zal vervullen. De wetten die op zijn functie betrekking hebben, zal hij zo stipt mogelijk naleven. Tevens zal hij de de door hem opgemaakte akte geheimhouden.

Taken van de notaris
De notaris houdt zich bezig met het opmaken van notariële akten. Hij is een onpartijdige deskundige die de belangen behartigt van allen die bij het opstellen van een akte betrokken zijn. Wanneer een notaris betrokken is bij een handeling, dan kunnen de betrokken partijen ervan uitgaan dat de akte (stukken) zijn opgemaakt door een onpartijdige deskundige. De dagtekening, echtheid en juistheid van akte staat vast. Een akte zal altijd bewaard blijven.

Wanneer schakelt u een notaris in?
Het is wettelijk verplicht om bepaalde zaken te regelen door tussenkomst van de notaris. Hieronder genoemde zaken zijn zaken die niet zonder een notariële akte geregeld kunnen worden:

  • overdracht registerengoederen (bijvoorbeeld woningen);
  • vestigen of doorhalen van het recht van hypotheek;
  • het oprichten van een BV, NV, stichting of vereniging;
  • maken en wijzigen van huwelijkse voorwaarden;
  • maken en wijzigen van een testament;
  • het verdelen van bepaalde erfenissen;
  • het doen of ontvangen van bepaalde schenkingen;
  • splitsing van een gebouw in appartementen;
  • huurkoopovereenkomsten op registergoederen;

Naast de bovengenoemde punten zijn er situaties zoals het opstellen van een samenlevingscontract waarbij het niet verplicht maar wel raadzaam is om dit notarieel vast te leggen