Wie een woning koopt moet meer betalen dan alleen maar de koopsom van de woning. Bij het kopen van een woning komen allerlei kosten kijken. Welke kosten van toepassing zijn kan per situatie verschillen.
Bij de aankoop van een bestaande woning staat bij de vraagprijs vaak k.k. vermeld. Dit staat voor ‘kosten koper’, waarmee bedoeld wordt dat de kosten die komen kijken bij de verkoop voor rekening van de koper zijn. Hierbij gaat het om de overdrachtsbelasting (6% van de koopsom) en de kosten die de notaris in rekening brengt voor de eigendomsoverdracht (transportakte).

Zoek bedrijf

Kies rubriek en regio

Informatie Rubrieken

Kosten Koper

Een nieuwbouwwoning wordt vrijwel altijd v.o.n. aangeboden. Overdrachtsbelasting is bij nieuwbouw niet aan de orde, en de kosten van overdracht van de grond betaalt de projectontwikkelaar. In plaats van overdrachtsbelasting wordt bij nieuwbouw btw betaald, dat is dan opgenomen in de prijs v.o.n. Naast deze officieel tot de kosten koper behorende kosten zijn er nog veel meer bedragen die de koper van een woning eventueel moet betalen. Deze hebben voornamelijk betrekking op de financiering: Bij nieuwbouwwoningen krijgt u te bovendien te maken met de rente die u al moet betalen over de hypotheek terwijl de woning nog is betrokken: de bouwrente.