Als u bouwwerkzaamheden wilt gaan uitvoeren, heeft u in principe een omgevingsvergunning nodig. Voor kleine, onopvallende bouwwerken geldt dit niet altijd. Niet alle gemeenten hanteren dezelfde richtlijnen. Zeker voor rijks- en gemeentemonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten gelden speciale regels. Als u een pand heeft dat onder laatstgenoemde regelingen valt, dan is het zeker goed om u tot in detail te laten informeren. Zo kunt u problemen voorkomen.

Zoek bedrijf

Kies rubriek en regio

Informatie Rubrieken

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Als u wilt bouwen, verbouwen of renoveren, hebt u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig van uw gemeente. Via Omgevingsloket online kunt u met de vergunningcheck bepalen of u een  omgevings- vergunning voor bouwen nodig hebt. Als uw bouwplannen veranderen, is het mogelijk dat u (opnieuw) een omgevingsvergunning voor bouwen moet aanvragen.

Vergunningvrij bouwen
In sommige gevallen heeft u geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig, maar moet u zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2003. Hierin staan minimale bouwtechnische eisen met het oog op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Bovendien moet u zich houden aan de gemeentelijke voorschriften van de bouwverordening, welstandseisen en het bestemmingsplan.

Voor meer informatie en een vergunningscheck klikt u op onderstaande link
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/omgevingsvergunning-voor-bouwen